The Immanent Inconvenience

Just For The Taste Of Tuesday.

Förr och nu

Jag läser en bok just nu som utspelar sig på Irland i början av artonhundratalet och svälten har kommit till Irland. Tänk att leva där då, på den tiden. Jag tror inte att jag och mina barn hade överlevt den tiden. Så på ett sätt så är jag ju glad att man lever nu i detta århundrade för nu kan man överleva trots att man inte har någon man som försörjer oss. Förr var det ju mannen som försörjde familjen och frun tog hand om den. Det var inte många som kunde tänkas att anställa en kvinna till att ta hand om deras gårdar. Man kunde ju få anställning som pigga på en herrgård, men då skulle man helst vara ung och utan barn. Det skulle ha varit svårt för mig.